SSOP-sortering


SHCD10 - Shiwa Records 1996

Ur konvolutet:

Det är en stor ära för Svenska Showorkestern Phontrattarne att, som första orkester i den kända delen av Universum (dvs i den del av Universum som vi känner till, men vi kan ju för all del ha missuppfattat ett och annat), presentera ett audiogram som i alla stycken har producerats med den allra modernaste teknik inom avfallshanteringsbranchen. Tillvägagångssättet, som här endast kan beskrivas i korthet eftersom tekniken är klassificerad som statshemlighet, har varit oerhört dyrbar och dito komplicerad och nödgats utföras i specialutbildade audiella miljöer under ledning av steriliserade ljudingenjörer (eller var det tvärtom?). Hursomhelst; under ett antal år har färdigkonsumerat levande musikavfall sorterats i olika fraktioner och sedan förvarats i väl tillslutna elektromagnetiska kärl som i sin tur har låsts in i strategiskt placerade mellanlagringsstationer (på bekvämt gångavstånd från Orvars krog, Norrlands nation i Uppsala) och nycklarna har sedan svalts av onämnbara medlemmar i orkestern. Efter att nämnda, trots sin onämnbarhet, medlemmars matsmältningsapparatur har gjort sitt har, under festliga bacc-anal-former, de till synes tryggt förvarade nycklarna åter sett dagens ljus. Mellanlagringsstationerna har sedan likt pyramiderna i Gamla Uppsala brandskattats på sitt innehåll. Kärlen har därefter med tillbörlig respekt för en massa saker öppnats av en kusligt väl sammansatt grupp avfallsregissörer, vilkas uppgift har varit att elektroniskt processa de olika musiksoporna i specialdesignade Audio-komposter innehållande klonade digitala kompostmaskar. Maskarna, som för den okunnige till det yttre kan te sig som vanliga högtalarkablar, har haft till uppgift att finfördela den arkiverade slaggprodukten och sedan sätta samman beståndsdelarna igen i nya kombinationer till en återvunnen slutprodukt som på ett närmast mirakulöst sätt låter precis likadant som när det först producerades! "Skit in, skit ut" som barnmorskan sa!

Truk Ledöb, frilandsonanist

Spår på den här skivan:

 1. The Ritz Roll and Rock
 2. Olya Koo
 3. Let's Do It (eg. Livet i Lund)
 4. Destination Moon
 5. Anika
 6. Ture och Tyra
 7. My Blue Heaven
 8. Running a Temperature
 9. Hm, hm
 10. Lisa P
 11. Is You Is
 1. Bubbelgum
 2. Kickin' the Gong
 3. I'm Nuts About Screwy Music
 4. It's Alright With Me
 5. Jarragac
 6. Billy's Banjo Band
 7. I Get a Kick
 8. Reet Petite
 9. Blue Danube
 10. Daybreak Express