Phontrattarne at Carnegie Hall


SHEP1 - Shiwa Records 1967

Ur konvolutet:

Nu har det hänt, det som den sanne musikälskaren länge åstundat! Phontrattarne bryter sin pressande tystnad som varat i hela 11 år genom att sälla sig till grammofonartisters skara.

Hör bara!

Hur en av flöjtsektionens skickligaste CROONERS, flöjtisten Torbjörn Höglund, på ren svenska besjunger vad som ligger många varmt om hjärtat: kaffet och kärleken. KAFFE UTAN GRÄDDE (Coffee Without no Cream) heter stycket och det bör, förutom pga svängsången, även noteras för sitt hotdragspel, som i båda ändar drages av Hans T. Jonsson.

Lyssna så till JUST AN HOUR OF LOVE (Blott En Timmes Älgskogslek) där banjoist Hedlund visar sina framfötter icke blott i form av ett passionerat vokalt inslag utan även i ett häftigt ackompanjemang av en rad solister: Bengt Olerud (as), Hans T. Jonsson (tp), H. G. Thorell (tb) samt Phontrattarnes dirigent Sven Lindgren (brs).

Eller tag DOLLY DINGO, där Phontrattarnes mikrophonsångare Caruso Elfving låter sig höras. I hans omedelbara närhet befinner sig orkesterns "glamour girls" vilka här kan höras i glada utrop. På skodon framträder balett- och steppmästare Owe Sandström. Texten är skriven av herr Caruso Elfving.

En välkänd melodi är WHISPERING (Vispande) och medge att den lätt känns igen trots improvisationer av herrar Hans T. Jonsson, Arne Lingestrand (tp), H. G. Thorell (tb). Notera gärna saxofonsektionens oerhört ansträngande stämmor.

Tag så LOOKIE, LOOKIE, LOOKIE, (titta, titta, titta) en melodi som i april 1966 fick mången blågul trumhinna att vibrera. Detta skedde via Frukostklubben där Phontrattarne hann medverka trots den så tidiga morgonen.

Ett exempel på orkesterns bredd och up-todatenes är YELLOW SUBMARINE, som även ger exempel på Phontrattskt team-work. Märk hur den obändiga viljan firar triumfer när det blåser orkestern emot. Genom konstruktivt lagarbete (team-work) lyckas det Phontrattarne att föra den skuta iland som så länge tycktes förbli i underläge.