Kalle Kotte-stipendiet

... är beviset för att det ur någonting illa kan komma gott. Kalle Kotte framfördes i en av 1990-talets inledande shower. Numret skildrade en grankottes liv och plötsliga död och var endast något bättre än idén verkar på papperet. Det bars upp av en stulen granruska, en i säckväv utspökad Nils Kristensen som sjöng låten uppklängd i ruskan, en blombalett samt en kör bestående av ett mindre antal svampar (för övrigt tillverkade i papier maché). Av någon för undertecknad obegriplig anledning slog dock numret an känslosträngarna hos några phontrattar ur tidigare årgångar (det kan också vara så att de tyckte att måttet var rågat och mer än det och att allt var tvunget att göras för att rädda det sjunkande skeppet). Oavsett anledning instiftade de Kalle Kottes minnesfond ur vilken varje år i samband med Grand Show utdelas ett stipendium, Kalle Kotte-stipendiet, till en medlem av Svenska Showorkestern Phontrattarne.

Stipendiaten skall enligt minnesfondens stadgar ha verkat för bevarande av kreativitet och originalitet i Phontrattarnes showverksamhet. Pristagaren utses genom att äldre årgångars phontrattar avger sin röst i samband med ett besök på showen.

Mikael Klingman (ur boken Phontrattarne - 40 år av förfinat vansinne).

Kalle Kotte-stipendiater genom tiderna:

 1. Per Hammar
 2. Anders Bengtsson
 3. Peter Lind
 4. Mikael Klingman
 5. Anita Jan-Ers Callert
 6. Per Hammar
 7. Trombonsektionen (Joakim Gustafsson, Annika Ohlson, Jens Thorsell, Christer Åkerlund och Erik Östlund)
 8. Lars Tedenborg
 9. Sven-Erik Tille
 10. Emil Ekström
 11. Mathias Johansson
 12. Sara Frigell (f.d Sellén)
 13. Andreas Blomstrand
 14. Baletten! (Malin Adell, Josephine Gustafsson, Annette Hallberg, Nina Johansson, Karin Skarp och Åsa Skogsberg)
 15. Lasse Blom
 16. Karin Sandesjö
 17. Josefine Hägglöf
 18. Per Wickström
 19. Simona Holmström Escanilla och Staffan Westerlund
 20. Anton Ericson
 21. Henrik Helenius
 22. Rickard Engström
 23. Trumpetsektionen (Staffan Berglund, Andreas Bergman, Gustav Fredriksson och Olof Svensson)
 24. Ragnar Hägg
 25. Lina Persson
 26. Matilda Edgren